logo
logg

Hamnen 1934

hamnold

Bakgrund

Under tiden för Årnäs storhetstid, d.v.s. under den tid då Årnäs Glasbruk AB var en blomstrande industri fram till 1960-talet, lades grunden för ett aktivt båtliv.
För att klara leveransen av såväl råvaror till glasbruket som sand, soda och kalk som leverans av färdiga produkter i form av olika sorters bruksglas, burkar flaskor etc, till brukets kunder, byggdes en hamn i anslutning till glasbruket.
Till denna hamn anlöpte de på den tiden så vanliga ångsluparna som gick i Vänertrafik, ut till västkusten genom Göta Älv och över till Danmark där Tuborgs Bryggeri var en av de stora kunderna.
Bruket hade vid denna tid tre egna lastbåtar, Daniel, Aranäs och den tidigare Gustav Adolf.
Denna hamn är idag grunden för Årnäs Båtklubb som bildades 1976.
Innan övertagandet av hamnen hade Årnäsborna sin båtar, mest s.k. "plattekor" som handgjordes med virke från brukets såg, liggande intill varandra utmed vägen ut till St Slättholmen, där f.ö. en utmärkt badplats ligger.
Hamnen är helt skyddad från alla vindar och två stora vågbrytare utanför St Slättholmen dämpar sjöhävning till ett minimum. Hamnen är därför perfekt som fritidsbåtshamn.

Hamnen innan den första muddringen

http://www.maringuiden.se/images/gasthamnar/orginal/420.jpg

Planerade nya bryggor i hamnen

hh

Nya kajer och bryggor ger plats för fler båtar

Den nu ny-muddrade hamnbassängen norr om den nuvarande piren utgörs av en
3.000 m2 stor hamnbassäng med ett medeldjub på 2,5 m.
Nu planeras en 75 m lång kaj (A) att byggas utefter St Slättholmsvägen där ca 20 båtplatser får plats avsett för båtar över 8 m.
Den befintliga piren (B) skall förses med nya kajer på båda sidor och ge plats för
10-12 båtplatser på var sida av piren.
Kajen (A) och piren's (B) norrsida utgör landgränsen på den ny-muddrade hamnbassängen.

Den befinliga flytbryggan (D) i den nuvarande hamnbassängen skall flyttas till kaj (A) och läggas längst norrut på den nya kajen, alltså parallellt med piren fast i norra ändan av den nya hamnbassängen.
I och med att flytbryggan flyttas frigörs hela den nuvarande kajen för båtplatser från ca 8 m öster om hamnkranen till östra ändan av kajen vilket ger plats för ytterliagre ca 20 båtplatser.

En ny flytprygga (C) för mindre båtar kompletterar hamnen. Denna placeras mot vassen i hamnens östra sida med fäste i den nuvarande kajen.

Lite beroende på hur hamnen kommer att disponeras kommer ca 60 medel- och större båtar samt ca 40 småbåtar att kunna få egen båtplast i hamnen, dessutom kommer gästplatserna, ca 5 st, att finnas kvar i den inre hamnen som tidigare.

De nya bryggorna skall förses med el, vatten och belysning. Alla båtplatsr skall förses med Y-bommar för säker förtöjning.

asd

fdg
Söker du båtplats ?? Kontakta oss för information.