logo
logg
Aktuella priser

MEDLEMSAVGIFT
aktiv och passiv 500 kr

INTRÄDESAVGIFT
liten plats 2 000 kr, återfås ej
stor plats 4 000 kr, återfås ej

BÅTPLATSAVGIFT
liten plats 600 kr
stor plats 1 500 kr

DEPOSITION
depositionen avser Y-bom 7 000 kr
efter återlämnande av båtplatsen återfås depositionen fullt ut till sitt nominella värde.

Gäller enbart "stor båtplats"

UTEBLIVEN NATTVAKT
du debiteras 1 500 kr

EJ GENOMFÖR ARBETSPLIKT
du debiteras 1 000 kr
avräkning per arbetad timma 100 kr


Bli medlem i Årnäs Båtklubb - ÅBK

Medlem i ÅBK är du när du ansökt om medlemsskap, blivit antagen och betalt din medlemsavgift.
Det finns två typer av medlemsskap, AKTIV medlem och PASSIV medlem.

PASSIV MEDLEM
Som passiv medlem erlägger du medlemsavgift årligen och inget mera, du har ingen båtplats men har möjlighet att hyra en sjöbod i mån av tillgång. Du får tillgång till medlemssidorna på hemsidan och alla medlemsutskick mm.

AKTIV MEDLEM
Kriteriet för att bli aktiv medlem är att du blivit tilldelad en båtplats. I samband med detta händer flera saker.

du blir debiterad INTRÄDESAVGIFT
du blir debiterad BÅTPLATSAVGIFT
du blir debiterad Y-BOMSDEPOSITION (Se DEPOSITION)
du skall vara delaktig i klubbens arbetsdagar
du skall utföra nattvakttjänst enligt schema

KÖA FÖR BÅTPLATS
För att stå i kö för båtplats krävs att du är medlem. När du betalt medlemsavgiften blir du passiv medlem och ställs i båtplatskö för den båttyp du har. Detta register handhas av klubbens Registrator. Tilldelning av båtplats sker i turordning.

BÅTPLATS
Klubben har i huvudsak två typer av båtplatser, STOR & LITEN, alla båplatser har Y-bommar.

LITEN båtplats är belägen vid flytbrygga och är avsedd för båtar <6 m. Ekor, snurrebåtar och mindre styrpulpetbåtar etc

STOR båtplats är i huvudsak avsedd för båtar >6m. Segel-eller motorbåt avgör vid vilken brygga du får båtplast tilldelad.
Vid tilldelning av stor båtplats debiteras du en DEPOSITION för Y-bom


NATTVAKT
Att gå nattvakt är en plikt för varje båtplatshyrare.
Man går en natt per säsong enligt ett uppgjort schema. Om datumet man blivit tilldelad är olämpligt kan man byta med en annan medlem eller man kan ta kontakt med vår registrator för att få ett annat datum. Registratorn måste ALLTID tillfrågas om ändring av schemat. DET ÄR EN PLIKT ATT VAKTA, kan du inte själv så kan du låta någon ej medlem gå i ditt ställe, huvudsaken är att någon går, du är ansvarig för din natt. Om man underlåter att gå nattvakt får man böta enligt summa som bestäms på årsmötet


ARBETSDAGAR
Medlemmarna skall vara behjälpliga under de arbetsdagar som fastslås på årsmötet. Det är under dessa dagar hamnanläggningen underhålls under ledning av hamnvakten. Om man underlåter att medverka debiteras ett belopp motsvarande de timmar man uteblivit.
Om du absolut inte kan medverka på schemalagda dagar kan du göra motsvarande tid på tidpunkt du bestämmer tillsammans med hamnkaptenen